Dich Vu Dang Ky Truc Tuyen ADSL Viettel | Dang ky Dien Thoai Co Dinh Khong Day | Dang Ky Thue bao tra sau tai nha | ADSL Viettel | Dien thoai Viettel

Đăng ký dịch vụ Điện thoại cố định Viettel
Cước dịch vụ Home Phone Viettel PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 03 Tháng 6 2008 21:14

DỊCH VỤ HOMEPHONE HÌNH THỨC TRẢ TRƯỚC

I. Giá cước (chưa bao gồm VAT)

- Bộ hoà mạng:

108.000 đồng

- Tài khoản có sẵn:

100.000 đồng

- Cước thuê bao ngày:

900 đồng/ngày

- Cước gọi nội hạt:

120 đồng/phút

- Cước gọi nội tỉnh:

454 đồng/phút

- Gọi mạng quân sự, công an nội hạt:
- Gọi mạng quân sự, công an nội tỉnh:

Bằng mức cước gọi nội hạt
Bằng mức cước gọi liên tỉnh

- Gọi CityPhone cố định nội hạt: 
- Gọi CityPhone cố định liên tỉnh:  
- Gọi Cityphone di động giờ thường:

Bằng mức cước cuộc gọi nội hạt
Bằng mức cước cuộc gọi liên tỉnh
364 đồng/phút

- Gọi liên tỉnh qua 178
- Gọi liên tỉnh truyền thống:

76,36đ/6 giây + 12,73đ/1 giây tiếp theo

90,90đ/6 giây + 15,15đ/1 giây tiếp theo

- Gọi đến mạng di động Viettel:
- Gọi đến các mạng di động khác:

117đ/ 6 giây + 19,5đ/1 giây tiếp theo

126đ/ 6 giây + 21đ/1 giây tiếp theo

Cước gọi quốc tế

- Gọi qua 178:

- Gọi truyền thống:


545,45đ/6 giây + 90,90đ/1 giây tiếp theo
727,27đ/6 giây + 121,21đ/1 giây tiếp theo

- Cước gọi vào mạng VSAT

4.000 đồng/phút

Cước nhắn tin SMS:

- Nhắn tin tới thuê bao HomePhone , các thuê bao
di động trong nước

- Nhắn tin quốc tế:

318 đồng/bản tin

0,14 USD/bản tin

Cước gọi 1080/1081/1088:

Bằng cước dịch vụ điện thoại
cố định không dây + 2.727đ/phút

II.         Mệnh giá thẻ:

TT

Mệnh giá thẻ (đồng)

Thời hạn chờ

nạp tiền (ngày)

Thời gian

giữ số (ngày)

1

50.000

3

30

2

100.000

3

30

3

200.000

3

30

4

300.000

3

30

5

500.000

3

30

Khách hàng nạp thẻ qua dịch vụ AnyPay, VPIN...:

- Thời hạn chờ  nạp tiền: 03 ngày

- Thời gian giữ số: 30 ngày

III.      Quy định về thời hạn thẻ:

- Sau khi thuê bao không còn tiền trong tài khoản, nếu khách hàng không nạp thẻ, Viettel Telecom sẽ khóa chiều gọi đi;

- Thời hạn chờ nạp tiền: 3 ngày;

- Sau thời hạn chờ nạp tiền, nếu khách hàng không nạp thẻ khôi phục lại hoạt động, Viettel Telecom sẽ khóa 2 chiều;

DỊCH VỤ HOMEPHONE HÌNH THỨC TRẢ SAU

I. Giá cước (chưa bao gồm VAT)

Cước đấu nối hòa mạng :

108.000 đồng

Cước thuê bao:

- Thông thường

- Với các xã vùng đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 của Chính Phủ


27.000 đồng/tháng

18.000đồng/tháng

Cước gọi nội hạt:

Đến 200 phút: 120 đồng/phút
Từ phút thứ 201-1000: 80 đồng /phút
Từ phút thứ 1001 trở lên: 40 đồng/phút

Cước gọi nội tỉnh:

454 đồng/phút

- Gọi mạng quân sự, công an nội hạt:
- Gọi mạng quân sự, công an nội tỉnh:

Bằng mức cước gọi nội hạt
Bằng mức cước gọi liên tỉnh

- Gọi CityPhone cố định nội hạt:

- Gọi CityPhone cố định liên tỉnh:

- Gọi Cityphone di động giờ thông thường

Bằng mức cước cuộc gọi nội hạt

Bằng mức cước cuộc gọi liên tỉnh

364 đồng/phút

Cước gọi liên tỉnh:

- Gọi liên tỉnh qua 178

- Gọi liên tỉnh truyền thống:


76,36đ/6 giây + 12,73đ/1 giây tiếp theo
90,90đ/6 giây + 15,15đ/1 giây tiếp theo

- Gọi đến mạng di động Viettel:

- Gọi đến các mạng di động khác:

117đ/ 6 giây + 19,5đ/1 giây tiếp theo

126đ/ 6 giây + 21đ/1 giây tiếp theo

Cước gọi quốc tế

- Gọi qua 178:

- Gọi truyền thống:

545,45đ/6 giây + 90,90đ/1 giây tiếp theo 727,27đ/6 giây + 121,21đ/1 giây tiếp theo

Cước gọi vào mạng VSAT

4.000 đồng/phút

Cước nhắn tin SMS:

- Nhắn tin tới thuê bao HomePhone hoặc tới thuê bao di động trong nước

- Nhắn tin quốc tế:

318 đồng/bản tin
0,14 USD/bản tin

Cước gọi 1080/108:

Bằng cước dịch vụ điện thoại
cố định không dây + 2.727đ/phút

II. Quy định về giảm cước giờ thấp điểm

1. Quy định về các cuộc gọi trong giờ thấp điểm:

Các cuộc gọi phát sinh vào những giờ sau được tính là cuộc gọi giờ thấp điểm:

- Cuộc gọi phát sinh từ 23 giờ đến 7 giờ sáng ngày hôm sau các ngày từ thứ 2 đến thứ 7;

- Tất cả các cuộc gọi phát sinh từ 0 giờ đến 24 giờ các ngày Chủ nhật và ngày lễ;

2. Quy định về giảm cước giờ thấp điểm:

- Cuộc gọi nội hạt, nội tỉnh, gọi đến mạng CityPhone cố định, gọi vào mạng VSAT, gọi 1080/108: Không giảm cước giờ thấp điểm;

-      Cuộc gọi vào mạng Cityphone di động giờ thấp điểm: 280 đồng/phút

- Cuộc gọi vào mạng di động: giảm 30% cước giờ thấp điểm;

- Cuộc gọi liên tỉnh, quốc tế: giảm 20% cước giờ thấp điểm;

III. Các quy định khác:

1. Toàn bộ cước phát sinh chiều đi bao gồm cước thoại, cước nhắn tin SMS ... được thu ở thuê bao chủ gọi.

2. Đơn vị tính cước:

- Cuộc gọi nội hạt, nội  tỉnh, gọi vào mạng CityPhone nội tỉnh: theo phương thức 1+1 phút. Phần lẻ của 1 phút được làm tròn thành 1 phút;

- Cuộc gọi 1080/1088/1081: theo phương thức 1+1 phút

-Các cuộc gọi khác được tính cước trên từng giây ngay sau 6 giây đầu tiên. Cuộc gọi chưa đến 06 giây được làm tròn thành 06 giây.

-Cuộc gọi dưới 3 giây không tính cước.

3. Mức cước áp dụng tại các điểm điện thoại công cộng: ngoài cước liên lạc thu thêm cước phục vụ: 500 đồng/cuộc (đã bao gồm VAT) (đối với cuộc gọi nội hạt, nội tỉnh: không thu cước phục vụ).

 

CHUYỂN ĐỔI TRẢ TRƯỚC – TRẢ SAU

- Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Home Phone hình thức trả trước chuyển đổi sang trả sau: Phí chuyển đổi là 50.000 đồng (đã gồm VAT)

- Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Home Phone hình thức trả sau chuyển đổi sang trả trước: Phí chuyển đổi là 50.000 đồng (đã gồm VAT), và được 1 SIM trả trước có sẵn 50.000 đồng trong tài khoản.

 

 

CƯỚC PHÍ CÀI ĐẶT LẠI VÙNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOMEPHONE (PHÍ RESETZONE)

· Từ 15/9 tiếp tục thu phí resetzone cho các thuê bao HomePhone trả trước, trả sau thay đổi vị trí kích hoạt dịch vụ trong phạm vi quy định như sau:

- Tại Hà Nội, Tp. HCM: Thuê bao HomePhone được resetzone trong phạm vi toàn thành phố.

- Tại các tỉnh/Tp khác: Thuê bao HomePhone được resetzone trong phạm vi 1 quận, 1 thị xã hoặc 1 huyện.

· Phí resetzone: 10.000 đồng/lần reset (áp dụng cho cả thuê bao trả sau và trả trước), trong đó:

- Đối với thuê bao trả trước: Trừ 10.000đồng trực tiếp vào tài khoản KH.

- Đối với thuê bao trả sau: Thu phí biến động dịch vụ resetzone 10.000đ/lần (khách hàng đến cửa hàng yêu  cầu biến động dịch vụ).

 

 

CƯỚC PHÍ GỌI TỚI CÁC ĐẦU SỐ ĐẶC BIỆT

· Cước gọi tới đầu số của Cục Bưu điện Trung Ương (HNI: 0804; HCM: 0808):

- Gọi nội hạt: Áp dụng theo giá cước gọi nội hạt của thuê bao HomePhone tới thuê bao cố định thông thường.

- Gọi liên tỉnh: Áp dụng theo giá cước gọi liên tỉnh của thuê bao HomePhone tới thuê bao cố định thông thường.

· Giá cước đối với các cuộc gọi tới các số đặc biệt khác phát sinh: Theo mức giá áp dụng cho dịch vụ PSTN.

 

LAST_UPDATED2
 
Khuyến mại mới dịch vụ điện thoại cố định không dây Viettel PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 02 Tháng 6 2008 21:44

Miễn phí tất cả cho các thuê bao hòa mạng - Đăng ký miễn phí ngay tại nhà

Giá máy HomePhone chỉ còn 149.000 đồng, tặng đến 180.000 đồng tiền cước, chương trình khuyến mại HomePhone kéo dài từ ngày 21/05 đến 10/07/2008.

 

Đối với thuê bao trả trước:

Khách hàng đóng 199.000 đồng nhận được:

• Máy điện thoại cố định không dây HomePhone

• SIM trả trước có sẵn 50.000 đồng trong tài khoản

Đối với thuê bao trả sau:

Khách hàng đóng 149.000 đồng nhận được:

• Máy điện thoại cố định không dây HomePhone

• Sim trả sau và được miễn phí hòa mạng trả sau

• Miễn phí cước thuê bao 30.000đ/tháng, nếu tháng đó có cước sử dụng ≥ 88.000đ/tháng (áp dụng trong 06 tháng kể từ tháng sử dụng thứ 2).

 

 

 

LAST_UPDATED2
 


Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Vienthongviettel.com từ
 

Hỗ Trợ

Hà Nội
Telephone number of Mr. Tam 0972 93 88 92
HCM
Telephone number of Mr. Tam 0978 39 66 60

Kỹ thuật - Báo hỏng 24/7 :

Telephone number of Ho tro HN (04) 62500119
Telephone number of Ho tro HCM (08) 62500119
You are here  : Trang chủ ĐT Cố định