Dich Vu Dang Ky Truc Tuyen ADSL Viettel | Dang ky Dien Thoai Co Dinh Khong Day | Dang Ky Thue bao tra sau tai nha | ADSL Viettel | Dien thoai Viettel

Đăng ký dịch vụ Điện thoại cố định Viettel
Cước dịch vụ Home Phone Viettel PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 03 Tháng 6 2008 21:14

DỊCH VỤ HOMEPHONE HÌNH THỨC TRẢ TRƯỚC

I. Giá cước (chưa bao gồm VAT)

- Bộ hoà mạng:

108.000 đồng

- Tài khoản có sẵn:

100.000 đồng

- Cước thuê bao ngày:

900 đồng/ngày

- Cước gọi nội hạt:

120 đồng/phút

- Cước gọi nội tỉnh:

454 đồng/phút

- Gọi mạng quân sự, công an nội hạt:
- Gọi mạng quân sự, công an nội tỉnh:

Bằng mức cước gọi nội hạt
Bằng mức cước gọi liên tỉnh

- Gọi CityPhone cố định nội hạt: 
- Gọi CityPhone cố định liên tỉnh:  
- Gọi Cityphone di động giờ thường:

Bằng mức cước cuộc gọi nội hạt
Bằng mức cước cuộc gọi liên tỉnh
364 đồng/phút

- Gọi liên tỉnh qua 178
- Gọi liên tỉnh truyền thống:

76,36đ/6 giây + 12,73đ/1 giây tiếp theo

90,90đ/6 giây + 15,15đ/1 giây tiếp theo

- Gọi đến mạng di động Viettel:
- Gọi đến các mạng di động khác:

117đ/ 6 giây + 19,5đ/1 giây tiếp theo

126đ/ 6 giây + 21đ/1 giây tiếp theo

Cước gọi quốc tế

- Gọi qua 178:

- Gọi truyền thống:


545,45đ/6 giây + 90,90đ/1 giây tiếp theo
727,27đ/6 giây + 121,21đ/1 giây tiếp theo

- Cước gọi vào mạng VSAT

4.000 đồng/phút

Cước nhắn tin SMS:

- Nhắn tin tới thuê bao HomePhone , các thuê bao
di động trong nước

- Nhắn tin quốc tế:

318 đồng/bản tin

0,14 USD/bản tin

Cước gọi 1080/1081/1088:

Bằng cước dịch vụ điện thoại
cố định không dây + 2.727đ/phút

II.         Mệnh giá thẻ:

TT

Mệnh giá thẻ (đồng)

Thời hạn chờ

nạp tiền (ngày)

Thời gian

giữ số (ngày)

1

50.000

3

30

2

100.000

3

30

3

200.000

3

30

4

300.000

3

30

5

500.000

3

30

Khách hàng nạp thẻ qua dịch vụ AnyPay, VPIN...:

- Thời hạn chờ  nạp tiền: 03 ngày

- Thời gian giữ số: 30 ngày

III.      Quy định về thời hạn thẻ:

- Sau khi thuê bao không còn tiền trong tài khoản, nếu khách hàng không nạp thẻ, Viettel Telecom sẽ khóa chiều gọi đi;

- Thời hạn chờ nạp tiền: 3 ngày;

- Sau thời hạn chờ nạp tiền, nếu khách hàng không nạp thẻ khôi phục lại hoạt động, Viettel Telecom sẽ khóa 2 chiều;

DỊCH VỤ HOMEPHONE HÌNH THỨC TRẢ SAU

I. Giá cước (chưa bao gồm VAT)

Cước đấu nối hòa mạng :

108.000 đồng

Cước thuê bao:

- Thông thường

- Với các xã vùng đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 của Chính Phủ


27.000 đồng/tháng

18.000đồng/tháng

Cước gọi nội hạt:

Đến 200 phút: 120 đồng/phút
Từ phút thứ 201-1000: 80 đồng /phút
Từ phút thứ 1001 trở lên: 40 đồng/phút

Cước gọi nội tỉnh:

454 đồng/phút

- Gọi mạng quân sự, công an nội hạt:
- Gọi mạng quân sự, công an nội tỉnh:

Bằng mức cước gọi nội hạt
Bằng mức cước gọi liên tỉnh

- Gọi CityPhone cố định nội hạt:

- Gọi CityPhone cố định liên tỉnh:

- Gọi Cityphone di động giờ thông thường

Bằng mức cước cuộc gọi nội hạt

Bằng mức cước cuộc gọi liên tỉnh

364 đồng/phút

Cước gọi liên tỉnh:

- Gọi liên tỉnh qua 178

- Gọi liên tỉnh truyền thống:


76,36đ/6 giây + 12,73đ/1 giây tiếp theo
90,90đ/6 giây + 15,15đ/1 giây tiếp theo

- Gọi đến mạng di động Viettel:

- Gọi đến các mạng di động khác:

117đ/ 6 giây + 19,5đ/1 giây tiếp theo

126đ/ 6 giây + 21đ/1 giây tiếp theo

Cước gọi quốc tế

- Gọi qua 178:

- Gọi truyền thống:

545,45đ/6 giây + 90,90đ/1 giây tiếp theo 727,27đ/6 giây + 121,21đ/1 giây tiếp theo

Cước gọi vào mạng VSAT

4.000 đồng/phút

Cước nhắn tin SMS:

- Nhắn tin tới thuê bao HomePhone hoặc tới thuê bao di động trong nước

- Nhắn tin quốc tế:

318 đồng/bản tin
0,14 USD/bản tin

Cước gọi 1080/108:

Bằng cước dịch vụ điện thoại
cố định không dây + 2.727đ/phút

II. Quy định về giảm cước giờ thấp điểm

1. Quy định về các cuộc gọi trong giờ thấp điểm:

Các cuộc gọi phát sinh vào những giờ sau được tính là cuộc gọi giờ thấp điểm:

- Cuộc gọi phát sinh từ 23 giờ đến 7 giờ sáng ngày hôm sau các ngày từ thứ 2 đến thứ 7;

- Tất cả các cuộc gọi phát sinh từ 0 giờ đến 24 giờ các ngày Chủ nhật và ngày lễ;

2. Quy định về giảm cước giờ thấp điểm:

- Cuộc gọi nội hạt, nội tỉnh, gọi đến mạng CityPhone cố định, gọi vào mạng VSAT, gọi 1080/108: Không giảm cước giờ thấp điểm;

-      Cuộc gọi vào mạng Cityphone di động giờ thấp điểm: 280 đồng/phút

- Cuộc gọi vào mạng di động: giảm 30% cước giờ thấp điểm;

- Cuộc gọi liên tỉnh, quốc tế: giảm 20% cước giờ thấp điểm;

III. Các quy định khác:

1. Toàn bộ cước phát sinh chiều đi bao gồm cước thoại, cước nhắn tin SMS ... được thu ở thuê bao chủ gọi.

2. Đơn vị tính cước:

- Cuộc gọi nội hạt, nội  tỉnh, gọi vào mạng CityPhone nội tỉnh: theo phương thức 1+1 phút. Phần lẻ của 1 phút được làm tròn thành 1 phút;

- Cuộc gọi 1080/1088/1081: theo phương thức 1+1 phút

-Các cuộc gọi khác được tính cước trên từng giây ngay sau 6 giây đầu tiên. Cuộc gọi chưa đến 06 giây được làm tròn thành 06 giây.

-Cuộc gọi dưới 3 giây không tính cước.

3. Mức cước áp dụng tại các điểm điện thoại công cộng: ngoài cước liên lạc thu thêm cước phục vụ: 500 đồng/cuộc (đã bao gồm VAT) (đối với cuộc gọi nội hạt, nội tỉnh: không thu cước phục vụ).

 

CHUYỂN ĐỔI TRẢ TRƯỚC – TRẢ SAU

- Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Home Phone hình thức trả trước chuyển đổi sang trả sau: Phí chuyển đổi là 50.000 đồng (đã gồm VAT)

- Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Home Phone hình thức trả sau chuyển đổi sang trả trước: Phí chuyển đổi là 50.000 đồng (đã gồm VAT), và được 1 SIM trả trước có sẵn 50.000 đồng trong tài khoản.

 

 

CƯỚC PHÍ CÀI ĐẶT LẠI VÙNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOMEPHONE (PHÍ RESETZONE)

· Từ 15/9 tiếp tục thu phí resetzone cho các thuê bao HomePhone trả trước, trả sau thay đổi vị trí kích hoạt dịch vụ trong phạm vi quy định như sau:

- Tại Hà Nội, Tp. HCM: Thuê bao HomePhone được resetzone trong phạm vi toàn thành phố.

- Tại các tỉnh/Tp khác: Thuê bao HomePhone được resetzone trong phạm vi 1 quận, 1 thị xã hoặc 1 huyện.

· Phí resetzone: 10.000 đồng/lần reset (áp dụng cho cả thuê bao trả sau và trả trước), trong đó:

- Đối với thuê bao trả trước: Trừ 10.000đồng trực tiếp vào tài khoản KH.

- Đối với thuê bao trả sau: Thu phí biến động dịch vụ resetzone 10.000đ/lần (khách hàng đến cửa hàng yêu  cầu biến động dịch vụ).

 

 

CƯỚC PHÍ GỌI TỚI CÁC ĐẦU SỐ ĐẶC BIỆT

· Cước gọi tới đầu số của Cục Bưu điện Trung Ương (HNI: 0804; HCM: 0808):

- Gọi nội hạt: Áp dụng theo giá cước gọi nội hạt của thuê bao HomePhone tới thuê bao cố định thông thường.

- Gọi liên tỉnh: Áp dụng theo giá cước gọi liên tỉnh của thuê bao HomePhone tới thuê bao cố định thông thường.

· Giá cước đối với các cuộc gọi tới các số đặc biệt khác phát sinh: Theo mức giá áp dụng cho dịch vụ PSTN.

 

LAST_UPDATED2
 
Khuyến mại mới dịch vụ điện thoại cố định không dây Viettel PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 02 Tháng 6 2008 21:44

Miễn phí tất cả cho các thuê bao hòa mạng - Đăng ký miễn phí ngay tại nhà

Giá máy HomePhone chỉ còn 149.000 đồng, tặng đến 180.000 đồng tiền cước, chương trình khuyến mại HomePhone kéo dài từ ngày 21/05 đến 10/07/2008.

 

Đối với thuê bao trả trước:

Khách hàng đóng 199.000 đồng nhận được:

• Máy điện thoại cố định không dây HomePhone

• SIM trả trước có sẵn 50.000 đồng trong tài khoản

Đối với thuê bao trả sau:

Khách hàng đóng 149.000 đồng nhận được:

• Máy điện thoại cố định không dây HomePhone

• Sim trả sau và được miễn phí hòa mạng trả sau

• Miễn phí cước thuê bao 30.000đ/tháng, nếu tháng đó có cước sử dụng ≥ 88.000đ/tháng (áp dụng trong 06 tháng kể từ tháng sử dụng thứ 2).

 

 

 

LAST_UPDATED2
 


Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Vienthongviettel.com từ
 

Hỗ Trợ

Hà Nội - Ms. Tâm
Telephone number of Mr. Tam 0963 241 283
HCM - Mr. Tâm
Telephone number of Mr. Tam 097 839 6660

Kỹ thuật - Báo hỏng 24/7 :

Telephone number of Ho tro HN (04) 62500119
Telephone number of Ho tro HCM (08) 62500119
You are here  : Trang chủ ĐT Cố định